bmw

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.BMW סידרה 3.

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1499
אוטומט
240,000 ₪

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
240,000 ₪

320i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
277,000 ₪

340i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
330,000 ₪

330i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Luxury
1,998
אוטומט
375,000 ₪

340i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Luxury
2,998
אוטומט
420,000 ₪

330e iPerformance

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Exclusive
1,998
אוטומט
290,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
265,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Individual
1,998
אוטומט
325,000 ₪

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.