bmw

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.BMW סידרה 3.

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
S
1499
אוטומט
230,000 ₪

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,499
אוטומט
240,000 ₪

318i LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,499
אוטומט
245,000 ₪

320i LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
282,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
265,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
1,998
אוטומט
295,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Individual
1,998
אוטומט
325,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

Read more

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.