bmw

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.BMW סידרה 3.

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
S
1499
אוטומט
230,000 ₪

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
240,000 ₪

318i LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
245,000 ₪

320i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
277,000 ₪

320i LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
282,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,998
אוטומט
265,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Exclusive
1,998
אוטומט
295,000 ₪

330e iPerformance LCI 2

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Individual
1,998
אוטומט
325,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.