bmw

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.

BMW סידרה 3.

מחירון.BMW סידרה 3.

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
S
1499
אוטומט
230,000 ₪

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,499
אוטומט
240,000 ₪

318i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,499
אוטומט
267,000 ₪

320i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
277,000 ₪

320i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
325,000 ₪

330i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
330,000 ₪

330i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
375,000 ₪

340i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
420,000 ₪

330e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר
Exclusive
1,998
אוטומטית
290,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.