תנאי הביקור והשימוש באתר BMW.

 •  כללי.
  אתר אינטרנט זה מנוהל ומופעל על-ידי דלק מוטורס בע"מ (להלן "החברה") יבואנית מכוניות מתוצרת BMW להלן ("היצרן") לישראל.
  הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון. באם אינך מסכים לתנאים, הנך מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר אך הנם מתייחסים כמובן לנשים ולגברים כאחד.
 • המידע באתר.
  המידע, התיאורים, התמונות, הנתונים, ומפרטי הרכב המופיעים באתר זה הינם בעלי אופי בינלאומי, אינם תואמים לחלוטין את הרכב המיובא לישראל והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד. מערכות, אביזרים ופרטים המופיעים בצילומים ו/או בתיאורים שבאתר, אינם נכללים בהכרח במפרט הרכב המיובא לישראל ואינם בהכרח מוצעים כאופציית רכישה.

החברה משקיעה מאמצים על מנת שהמידע באתר יהיה מדויק ועדכני אך אין בכך משום התחייבות לכך ועל כן דלק מוטורס וחברת BMW AG לא תישאנה באחריות כלשהי לעדכניות, לשלמות ולנכונות המידע המצוי באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע, לתקן או לשנות את מבנה האתר, את המידע המוצג באתר ואת תנאי הביקור והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה, המידע הניתן באולמות התצוגה של החברה גובר על המידע הכללי שבאתר זה.
החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באותו אתר הינו מלא, מהימן, עדכני או אמין.

מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 

 • מדיניות השמירה על הפרטיות.
  חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך, כתובת מגורים, מספרי טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני. החברה תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות הפרטיות המתוארת כאן, או על-פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
  החברה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.
  החברה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי דין או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים בגין פעולות שבצעת באתר.
  החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם מוסר המידע ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג מטרות אלה, החברה עשויה לשתף ולמסור את המידע לסוכניה המורשים, למוסכי השירות המוסמכים על ידה ולמפרסמיה.
  באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.
  "עוגיות" הן קובצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג "אינטרנט אקספלורר" של חברת מיקרוסופט, תוכל למצוא את הקבצים בספריית C:\Windows\Cookies או C:\Windows\Temporary Internet Files. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן בו שהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • קניין רוחני.
  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ידי דלק מוטורס או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הנן של BMW AG ושל דלק מוטורס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק שהוא מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה של דלק מוטורס בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

דלק מוטורס תשנה מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, את מראהו של האתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בתחום. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לגרום בתחילה אי-נוחות מסוימת. דלק מוטורס לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 • שינויים באתר והפסקת השירות.
  דלק מוטורס איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל דלק מוטורס ו/או אצל מי מספקיה.

 

 • דין ומקום שיפוט.
  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב


קרא עוד