מחיר הרכב המוצג לעיל כולל מע"מ ואינו כולל אגרת רישוי. לפרטים בדבר המחיר כולל אגרת רישוי ונתוני זיהום אויר ובטיחות לחץ כאן