קוראת מחשבות. צופה קדימה. בכל מצב.

BMW 2-SERIES קופה מציעה מספר מערכות סיוע חכמות שמקלות על החיים של הנהג. חבילת הבטיחות Driving Assistant עם התראת קרבה והולכי רגל ותפקוד של בלימה קלה בעיר מתריעה מבעוד מועד על כלי רכב אחרים או על הולכי רגל. התראת סטייה מנתיב מגיבה כשמתגלה סטייה בלתי מכוונת מנתיב הנסיעה ומערכת התרעת העייפות ממליצה לצאת להפסקת רענון כשמתגלים סימני עייפות כלשהם. מערכת בקרת השיוט האקטיבית (אופציונלי) מאפשרת שליטה מלאה במהירות הנסיעה. לאחר שמגיעים ליעד, מערכת העזר לחנייה האופציונלית מסייעת בהחניית המכונית בצורה נוחה במקום החנייה.

  • מערכת עזר לחנייה (אופציונלי)
  • בקרת שיוט אקטיבית (אופציונלי)

דרגות זיהום ובטיחות.

  • *נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.