מחירון.

.BMW X3

מחירון..BMW X3

X3 xDrive20i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Executive

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ
353,900 ₪

קרא עוד

אגרת רישוי
4,719 ₪

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
358,619 ₪

קרא עוד

X3 xDrive30e

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Executive

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ
393,900 ₪

קרא עוד

אגרת רישוי
4,719 ₪

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
 398,619 ₪

קרא עוד

X3 xDrive30e

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
M-Sport

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ
423,900 ₪

קרא עוד

אגרת רישוי
4,719 ₪

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
428,619 ₪

קרא עוד

X3 xDriveM40i

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Exclusive

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ
584,000 ₪

קרא עוד

אגרת רישוי
4,719 ₪

קרא עוד

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
588,719 ₪

קרא עוד

מחירון מספר 17/2021 החל מתאריך 21.11.2021.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה. הבלאי משפיע על הקיבול של הסוללה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.

קרא עוד
  • נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדהנ