מחירון.

.BMW X3

מחירון.

.BMW X3

מחירון..BMW X3

X3 xDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
1,998
אוטומט
335,000 ₪

X3 xDrive20d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
1,995
אוטומט
330,000 ₪

X3 xDrive20d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,995
אוטומט
375,000 ₪

X3 xDrive30i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
1,998
אוטומט
365,000 ₪

X3 xDrive30i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury Line
1,998
אוטומט
395,000 ₪

X3 xDrive30i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury M
1,998
אוטומט
395,000 ₪

X3 xDrive M40i M-performance

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
530,000 ₪

X3 xDrive M40i M-performance

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,998
אוטומט
575,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

Read more
  • נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.