מחירון.

.BMW X2

מחירון.

.BMW X2

מחירון..BMW X2

X2 sDrive 18i Vibe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Vibe
1,499
אוטומט
245,000 ₪

X2 sDrive 18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
M-pack
1,499
אוטומט
279,900 ₪

X2 sDrive 20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
M-pack
1,998
אוטומט
299,900 ₪

X2 sDrive 20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
1,998
אוטומט
329,900 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.