M2

מחירון.

BMW M

M2 Coupe Competition

מחירון.

M2 Coupe Competition

מחירון.M2 Coupe Competition
BMW M

M2 Coupe Competition

נפח מנוע –3L ,תיבת הילוכים ידנית

חבילה
מחיר כולל מע"מ
אגרת רישוי
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
Exclusive
585,000 ₪
4,683 ₪
589,683 ₪

M2 Coupe Competition

נפח מנוע –3L ,תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
מחיר כולל מע"מ
אגרת רישוי
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
Exclusive
605,000 ₪
4,683 ₪
609,683 ₪

על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 16.10.2018*

Read more

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more