BMW סדרה 7 ICE חבילת M Sport Frozen Deep grey מטאלי מבט קדמי בעמידה לפני בניין

מחירון BMW סדרה 7

ה-BMW סדרה 7.

 • מחירון BMW סדרה 7ה-BMW סדרה 7.


  750e xDrive

  נפח מנוע – 3.0 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

  חבילה
  מחיר כולל מע"מ
  אגרת רישוי
  מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי

  750e xDrive

  נפח מנוע – 3.0 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

  חבילה
  מחיר כולל מע"מ
  אגרת רישוי
  מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי

  M760e xDrive

  נפח מנוע – 4.4 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

  חבילה
  מחיר כולל מע"מ
  אגרת רישוי
  מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי

  מחירון 08/2024 החל מתאריך 01.07.2024

  • *נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.

  • ה-BMW סידרה 7 הינו דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, צריכת החשמל ופליטת מזהמי אוויר. הנתונים המפורסמים לעיל הם נתוני יצרן כלליים אשר עשויים להשתנות עם השלמת הליכי התקינה בישראל. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאבזור הרכב, תנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.