מחירון

סידרה 7 החדשה

מחירוןסידרה 7 החדשה

745e

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Pure Excellence

 

מחיר כולל מע"מ
₪835,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪839,719

745e

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
M-Sport

מחיר כולל מע"מ
₪835,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪839,719

745Le

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Pure Excellence

מחיר כולל מע"מ
₪865,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪869,719

745Le

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
M-Sport

מחיר כולל מע"מ
₪865,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪869,719

745Le

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
M-Superior

מחיר כולל מע"מ
₪895,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪899,719

745Le

נפח מנוע – 3 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Black Edition

מחיר כולל מע"מ
₪895,000

אגרת רישוי
₪4,719

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪899,719

לפי מחירון 12/2021 החל מתאריך 2.9.2021.

דרגות זיהום ובטיחות.


  • נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה. הבלאי משפיע על הקיבול של הסוללה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.