מחירון

BMW סידרה 4.

מחירון

BMW סידרה 4.

מחירוןBMW סידרה 4.

'420i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
374,500 ₪

'430i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
418,000 ₪

'440i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
495,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

דרגות זיהום ובטיחות

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.