מחירון

BMW סידרה 4.

מחירון

BMW סידרה 4.

מחירוןBMW סידרה 4.

'420i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 374,500

'430i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 418,000

'440i Gran Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
₪ 495,000

דרגות זיהום ובטיחות