מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.BMW סידרה 4.

420i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 423,000

430i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 459,500

440i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
₪ 545,000

דרגות זיהום ובטיחות