מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.BMW סידרה 4.

420i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
423,000 ₪

430i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
459,500 ₪

440i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
545,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.