נתונים טכניים.

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52

דרגות זיהום ובטיחות.

  • *נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן.