נתונים טכניים.

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1615
משקל כולל מותר (ק"ג)
2010
כושר העמסה
470
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
184/5,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
29.5/1,350-4,600
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
226
0-100 קמ"ש (שניות)
7.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.4
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
141
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,650
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,020
כושר העמסה
440
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
185 (252)/5,200
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
350/1,450-4,800
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
6.1
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.7-7.5
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.4-5.2
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.28-6.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
143-138
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,690 [1,710]
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,060
כושר העמסה
430
מנוע
צילינדרים / שסתומים
6/4
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
340/5,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
50.9/1,520-4,500
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.8
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.4
פליטת C02 (גרם לק"מ)
169
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,760
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,110
כושר העמסה
430
מנוע
צילינדרים / שסתומים
6/4
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
250 (340)/5,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
500/1,520-4,500
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.6
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
10.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.3
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.8
פליטת C02 (גרם לק"מ)
179
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,600 [1,615]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,990 [2,010]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
110 (150)/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
320/1,500-3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
208 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
8.9 [8.7]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.6-5.1 [5.4-4.9]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.2-3.9 [3.9-3.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.7-4.3 [4.5-4.1]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
124-114 [118-108]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,615 [1,635]
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,005 [2,025]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
140 (190)/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
400/1,750-2,500
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
225 [225]
0-100 קמ"ש (שניות)
7.5 [7.4]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.8-5.5 [5.2-4.7]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.1-3.8 [4.0-3.7]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.7-4.4 [4.4-4.1]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
124-116 [117-108]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,655
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,025
כושר העמסה
440
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
165 (224)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
450/1,500-3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
235
0-100 קמ"ש (שניות)
6.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.7-5.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.4-4.1
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.9-4.6
פליטת C02 (גרם לק"מ)
128-121
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52

דרגות זיהום ובטיחות.

  • *נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן.