נתונים טכניים.

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,575 [1,595]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,965 [1,985]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
3/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,499
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
100 (136)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
220/1,250-4,300
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
207 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
9.4 [9.6]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.5-6.9 [7.1-6.5]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.1-4.7 [5.0-4.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0-5.5 [5.8-5.3]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
139-129 [134-124]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1615
משקל כולל מותר (ק"ג)
2010
כושר העמסה
470
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
184/5,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
29.5/1,350-4,600
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
226
0-100 קמ"ש (שניות)
7.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.4
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
141
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,650
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,020
כושר העמסה
440
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
185 (252)/5,200
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
350/1,450-4,800
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
6.1
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.7-7.5
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.4-5.2
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.28-6.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
143-138
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,690 [1,710]
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,060
כושר העמסה
430
מנוע
צילינדרים / שסתומים
6/4
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
340/5,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
50.9/1,520-4,500
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.8
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.4
פליטת C02 (גרם לק"מ)
169
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,760
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,110
כושר העמסה
430
מנוע
צילינדרים / שסתומים
6/4
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
250 (340)/5,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
500/1,520-4,500
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.6
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
10.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.3
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.8
פליטת C02 (גרם לק"מ)
179
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,600 [1,615]
משקל כולל מותר (ק"ג)
1,990 [2,010]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
110 (150)/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
320/1,500-3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
208 [205]
0-100 קמ"ש (שניות)
8.9 [8.7]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.6-5.1 [5.4-4.9]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.2-3.9 [3.9-3.6]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.7-4.3 [4.5-4.1]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
124-114 [118-108]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,615 [1,635]
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,005 [2,025]
כושר העמסה
470 [470]
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
140 (190)/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
400/1,750-2,500
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
225 [225]
0-100 קמ"ש (שניות)
7.5 [7.4]
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.8-5.5 [5.2-4.7]
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.1-3.8 [4.0-3.7]
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.7-4.4 [4.4-4.1]
פליטת C02 (גרם לק"מ)
124-116 [117-108]
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,655
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,025
כושר העמסה
440
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
165 (224)/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
450/1,500-3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
235
0-100 קמ"ש (שניות)
6.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.7-5.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.4-4.1
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.9-4.6
פליטת C02 (גרם לק"מ)
128-121
נפח מיכל דלק (בקירוב)
52

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more