BMW X5

.DISCOVER BMW X5

.A WORK OF PROGRESS

.DISCOVER BMW X5.A WORK OF PROGRESS

.BMW X5

BMW X5

בדור השלישי שלו, שב ה-BMW X5 ומתעלה פעם נוספת על הסטנדרטים שהוא עצמו הציב - כרכב SAV) Sports Activity Vehicle) שמציע יוקרה יוצאת דופן בכל התחומים שבהם מוצבות הדרישות התובעניות ביותר. זאת הודות למגוון רחב של טכנולוגיות חכמות שמסייעות להשיג רמות חדשות לחלוטין של יעילות וחיסכון, נוחות וגמישות - הן בכביש והן בשטח.

דרגות זיהום ובטיחות

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

קרא עוד