מחירון.

.BMW X3

מחירון..BMW X3

X3 xDrive20i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Business

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪336,500

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪341,231

Read more

X3 xDrive20i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Executive

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪356,500

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪361,231

Read more

X3 xDrive20d

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Executive

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪356,500

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪361,231

Read more

X3 xDrive30i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Executive

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪382,500

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪387,231

Read more

X3 xDrive30i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Luxury Line Full led

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪423,000

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪427,731

Read more

X3 xDrive30i

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
Luxury M Full led

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪423,000

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪427,731

Read more

X3 xDrive30e

נפח מנוע – 2 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

חבילה
M-Sport

Read more

מחיר כולל מע"מ
₪399,000

Read more

אגרת רישוי
₪4,731

Read more

מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
₪403,731

Read more

*לפי מחירון 03/20 החל מתאריך 01.7.2020

Read more

דרגות זיהום ובטיחות.

  • נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן.