נתונים טכניים

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,100
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,740
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,979
קדח / מהלך (מ"מ)
89.6/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
306/5,800–6,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,200–5,000
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
240
0-100 קמ"ש (שניות)
6.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.0
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.6
פליטת C02 (גרם לק"מ)
200
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,245
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,885
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500–6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/2,000–4,500
יחס דחיסה
10.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.8
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
13.1
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.8
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.7
פליטת C02 (גרם לק"מ)
227
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,140
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,780
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,993
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
57.1/1,500–3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
230
0-100 קמ"ש (שניות)
6.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.8
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.9
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
159
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,260
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,900
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,993
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
381/4,000–4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
75.4/2,000–3,000
יחס דחיסה
16.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.2
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.2
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.3
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.6
פליטת C02 (גרם לק"מ)
174
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85