X6

מחירון.

. X6

מחירון.

. X6

מחירון.. X6

X6 xDrive35i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
2,979
אוטומט
601,000 ₪

X6 xDrive35i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,979
אוטומט
685,000 ₪

X6 xDrive30D

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
2,993
אוטומט
591,000 ₪

X6 xDrive30D

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,993
אוטומט
675,000 ₪

X6 M50D

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,993
אוטומט
863,500 ₪

X6 xDrive50i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
4,395
אוטומט
843,500 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*לפי מחירון 02/18 מתאריך 1.4.2018

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.