נתונים טכניים

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,105
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,785
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,979
קדח / מהלך (מ"מ)
89.6/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
306/5,800-6,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,200-5,000
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
235
0-100 קמ"ש (שניות)
6.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.2
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.9
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.5
פליטת C02 (גרם לק"מ)
199
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,250
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,930
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/2,000-4,500
יחס דחיסה
10.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.9
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
13.0
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.8
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.5
פליטת C02 (גרם לק"מ)
244
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,070
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,750
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,995
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
231/4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
50.9/2,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
220
0-100 קמ"ש (שניות)
7.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.9
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
4.9
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.3
פליטת C02 (גרם לק"מ)
141
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,145
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,825
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,993
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/4,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
57.1/1,500-3,000
יחס דחיסה
16.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
230
0-100 קמ"ש (שניות)
6.8
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.8
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
158
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,265
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,945
כושר העמסה
715
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,993
קדח / מהלך (מ"מ)
90.0/84.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
280 (381/4,000-4,400
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
75.4/2,000-3,000
יחס דחיסה
16.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.3
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.2
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.2
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.6
פליטת C02 (גרם לק"מ)
177
נפח מיכל דלק (בקירוב)
85

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק וטווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. הנתונים בפועל מושפעים גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more