X5

מחירון.

BMW X5.

BMW iPerformance

מחירון.

BMW X5.

מחירון.BMW X5.

X5 sDrive25d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
1,995
אוטומט
495,000 ₪

X5 xDrive30d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
2,993
אוטומט
551,500 ₪

X5 xDrive30d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,993
אוטומט
650,000 ₪

X5 xDrive35i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Executive
2,979
אוטומט
551,500 ₪

X5 xDrive35i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,979
אוטומט
650,000 ₪

X5 xDrive50i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
4,395
אוטומט
798,000 ₪

X5 M50d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,993
אוטומט
818,000 ₪

xDrive40e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר
Executive
1,997
אוטומטית
495,000 ₪

xDrive40e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר
Exclusive
1,997
אוטומטית
550,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more