X4 xDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,997
אוטומט
355,500 ₪

X4 xDrive28i

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,997
אוטומט
400,000 ₪

X4 xDrive20d

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,995
אוטומט
370,500 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.