BMW

מחירון.

BMW סידרה X3

מחירון.

BMW סידרה X3

מחירון.BMW סידרה X3

X3 xdrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,997
אוטומט
330,000 ₪

X3 xdrive28i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,997
אוטומט
351,500 ₪

X3 xdrive28i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,997
אוטומט
390,600 ₪

X3 xdrive20D

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,995
אוטומט
339,500 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.