BMW

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.BMW סידרה X1.

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
S
1,499
אוטומט
235,000 ₪

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,499
אוטומט
₪ 249,000

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
259,000 ₪

X1 sDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
280,000 ₪

**X1 sDrive20i

חבילה
נפח מנוע
אוטומט
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
284,000₪

X1 xDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
300,000 ₪

X1 sDrive20d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,995
אוטומט
300,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

**כולל מערכת בטיחות מקורית

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.