BMW

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.BMW סידרה X1.

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
S
1,499
אוטומט
235,000 ₪

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,499
אוטומט
245,000 ₪

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,499
אוטומט
255,000 ₪

X1 sDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,998
אוטומט
280,000 ₪

X1 xDrive20i

חבילה
נפח מנוע
אוטומט
מחיר בש"ח
xLine
1,998
אוטומט
300,000 ₪

X1 sDrive20d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
xLine
1,995
אוטומט
300,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.