BMW

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.

BMW סידרה X1.

מחירון.BMW סידרה X1.

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
S
1,499
אוטומט
235,000 ₪

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
S
1,499
אוטומט
235,000 ₪

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,499
אוטומט
245,000 ₪

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,499
אוטומט
₪ 249,000

X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
255,000 ₪

**X1 sDrive18i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
Sport
1,499
אוטומט
259,000 ₪

X1 sDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
280,000 ₪

**X1 sDrive20i

חבילה
נפח מנוע
אוטומט
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
284,000₪

X1 xDrive20i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,998
אוטומט
300,000 ₪

X1 sDrive20d

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מיסים מלאים
xLine
1,995
אוטומט
300,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

**כולל מערכת בטיחות מקורית

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.