BMW M

בטיחות בלתי מוגבלת.

בטיחות ונוחות ב-BMW M2 Coupé.

כאשר מדובר בבטיחות אקטיבית ופסיבית, אין שום מקום לפשרות. BMW M2 Coupé מצוידת בשפע טכנולוגיות שמסייעות להתמודד עם כל אתגר. בה בעת, ההתמקדות בנהג של חטיבת M מאפשרת להגיב במהירות הברק וברמה יוצאת דופן של נוחות, הן במסלול המרוצים והן בשימוש יום יומי. חבילות BMW Service Inclusive, אשר הותאמו לכל דרישותיך, מבטיחות שהמכונית תישאר במצב מושלם בכל עת.

התמקדות בנהג של חטיבת M

התפיסה הארגונומית של מכוניות M כוללת את סביבת הנהג הייחודית, תוך התמקדות אופיינית בנהג. כל הבקרות מתוכננות בעקביות תוך התמקדות בנהג. כמו במסלולי המרוצים, שליטה אינטואיטיבית ומוחלטת במכונית ניצבת בראש סדר העדיפויות שלנו, על מנת להבטיח זמני תגובה קצרים ככל האפשר.
התחושה בסביבת הנהג, הארגונומיות המושלמת של המושב, הרפידה לברכיים, הגישה הישירה לכל אמצעי הבקרה הרלוונטיים בנהיגה דינמית, התצוגה העילית של BMW (אופציונלי) עם מאפיינים מיוחדים ל-M, ידית בורר ההילוכים של M ולוח המחוונים המיוחד של M הם הרכיבים המרכזיים בהתמקדות הארגונומית-אתלטית בנהג, שהיא סימן ההיכר של מכוניות M. בגלגל ההגה מצופה העור של M מותקנים פקדי העברת הילוכים שמקורם בעולם של הספורט המוטורי, להחלפות הילוכים מהירות ונוחות.
הבקרות של תפקודי הנוחות, התקשורת והבידור, כגון מערכות בקרת האקלים והשמע, ממוקמות לימין הנהג כך שגם לנוסע במושב הקדמי יש גישה נוחה אליהן. כך יוכל הנהג להתמקד בחוויה החשובה באמת - חוויית הנהיגה המושלמת.

בטיחות פסיבית.

כל מכונית של BMW מצוידת בחבילה של אמצעי בטיחות חכמים, אשר נועדו לצמצם את סכנת התאונות - ולהעניק תחושה של ביטחון הנובעת מהידיעה שנמצאים תמיד בידיים טובות. מבני תמך חסונים ביותר, בעלי נפח גבוה, ושימוש חכם בפלדה מיוחדת בעלת חוזק גבוה מבטיחים עמידות מרבית של תא הנוסעים, תוך שמירה על משקל כולל נמוך ככל האפשר.
במקרה של התנגשות, כוחות ההולם מנותבים הרחק מתא הנוסעים, לחלקים אחרים של מרכב המכונית דוגמת הגחון, קורות הצד, המחיצה הקדמית או הגג, ונספגים באזורי מעיכה מלפנים ומאחור. במקרה של התנגשות צדית, הנוסעים מוגנים באמצעות מבנים מחוזקים בעמודי B ובחצאיות הצד, אזורי הגנה קשיחים במיוחד בצדי הדלתות, וקורת צד יציבה של המושב.
בחזית המכונית יושמו מגוון אמצעים להגנה על הולכי רגל. בחלק הקדמי מותקן בולם זעזועים, בין הפגוש לכיסוי הפגוש, על מנת להפחית את חומרת הפציעה ברגליים במקרה של פגיעה בהולך רגל. מכסה תא המנוע מצויד ברכיבים מתעוותים אשר סופגים את כוחות ההולם ומתפקדים כאזור מעיכה.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.