M2

מחירון.

BMW M

.BMW M2

BMW M

מחירון.

.BMW M2

מחירון..BMW M2
BMW M

M2 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
535,000 ₪

M2 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
ידני
515,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.