M2

מחירון.

BMW M

.BMW M2

מחירון.

.BMW M2

מחירון..BMW M2

M2 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
535,000 ₪

M2 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
ידני
515,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.