M2

מחירון.

BMW M

.BMW M2

מחירון.

.BMW M2

מחירון..BMW M2
BMW M

M2 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
535,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.