BMW i

נתונים טכניים.

צריכת דלק וחשמל
פליטת CO2 ממוצעת
49.0
צריכת דלק משולבת
2.1
טווח וטעינה
טווח נסיעה חשמלי בתנאי מעבדה (ק"מ)
37
טווח נסיעה חשמלי מעשי (ק"מ)
30
טווח נסיעה משולב (ק"מ)
440
קיבול הסוללה (אמפר שעה)
20
זמן טעינה (0-80%) בשעות
2
משקל
משקל עצמי (EC)
1,560
משקל כולל מותר
1,560
כושר העמסה
385.0
ביצועים
מהירות מירבית בנהיגה חשמלית בלבד
120.0
מהירות מירבית
250.0
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
4.4

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.