BMW i

טעינה

טעינה של BMW i8.

את BMW i8 אפשר לטעון בבית, בצורה נוחה מאוד.
מספרן של עמדות הטעינה הציבוריות שאפשר למצוא בדרכים נמצא במגמת עלייה, ואפשר להשתמש בהן בצורה קלה ונוחה.

טעינה במהלך הנסיעה.

במסגרת תכניות הנהיגה שאינן חשמליות, הסוללה בעלת המתח הגבוה נטענת ישירות על ידי המנוע החשמלי, על מנת שתהיה זמינה וטעונה. רוב האנרגיה מוזנת לסוללה בתכנית SPORT. בתכניות COMFORT ו-ECO PRO, זרימת האנרגיה לסוללה בעלת המתח הגבוה נמוכה יותר. כשנוהגים ב-BMW i8 במצב Auto eDrive, הסוללה בעלת המתח הגבוה נטענת אך ורק באמצעות מערכת הבלימה הרגנרטיבית.

דפוס השימוש האישי.

החיסכון של BMW i8 בפועל תלוי במלואו בדפוס השימוש האישי. מאחר והמכונית מצוידת גם במנוע חשמלי, דפוס השימוש האישי משפיע מאוד על צריכת הדלק, יותר מאשר במכוניות רגילות. כשהסוללה טעונה במלואה, ניתן לנצל את מלוא הטווח לנסיעה בכוחו של המנוע החשמלי בלבד - 37 ק"מ. בעקבות לחיצה על לחצן eDrive, ניתן לנסוע בכוחו של המנוע החשמלי בלבד עד מהירות של 120 קמ"ש. בתכניות הנהיגה COMFORT ו-ECO PRO, מנוע הבנזין מופעל באופן אוטומטי במסגרת אסטרטגיית ההפעלה החכמה, ויכול לשמש גם לטעינת הסוללה. בתכנית SPORT, מנוע הבנזין פועל ברציפות. בהתאם לתכנית הנהיגה ואורך המסלול, דפוס השימוש משפיע על צריכת הדלק של BMW i8 - ככל שטוענים את הסוללה בעלת המתח הגבוה לעתים תכופות יותר, באמצעות עמדת הטעינה, כך ניתן לנסוע למרחק ארוך יותר בכוחו של המנוע החשמלי בלבד, ולצמצם את צריכת הדלק הכוללת.

 • נהיגה עירונית

  כשנוהגים בעיר, אפשר למצות עד תום את היתרונות של BMW i8 כמכונית היברידית נטענת. נסיעות למרחקים קצרים יכולות להתבצע בכוחו של המנוע החשמלי בלבד, וההפעלה של מצב HYBRID מאפשרת להשיג צריכת דלק משולבת של 2.1 ליטר ל-100 ק"מ ופליטת CO2 של 49 גרם לק"מ. ברחובות העיר, אפשר להתייחס ל-BMW i8 כאל מכונית שצורכת בפועל פחות משלושה ליטר של דלק למאה ק"מ.

 • נסיעה יומיומית

  אם משתמשים ב-BMW i8 לנסיעות יומיות לעבודה וממנה, מרחק של כ-60 עד 80 ק"מ, הרי שצריכת הדלק מגיעה לכ-5 ליטר ל-100 ק"מ. כך ניתן ליהנות מהנהיגה במכונית ספורט טהורה מדי יום, ובה בעת ליהנות מצריכת דלק דומה לזו של מכונית קומפקטית.

 • נהיגה למרחקים ארוכים

  BMW i8 מפגינה חיסכון מסוג חדש גם בנסיעות ארוכות. בהתאם לרמת הטעינה הנוכחית של הסוללה בעלת המתח הגבוה, הרי שגם בנסיעה לחופשה הבאה, צריכת הדלק תהיה נמוכה מ-8 ליטר ל-100 ק"מ.

 • נהיגה ספורטיבית

  כשממצים את מלוא ההספק של BMW i8 בתכנית SPORT, מנוע הבנזין מסייע לתהליך הטעינה של הסוללה, כדי להבטיח שהמערכת תוכל לספק את מלוא הביצועים בכל עת. כתוצאה מכך, צריכת הדלק הכוללת בפועל היא עד 12 ליטר ל-100 ק"מ - ערך שנמוך בכשליש מזה של מכונית ספורט רגילה בעלת ביצועים מקבילים.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.