i8

מחירון.

BMW i

BMW i8.

מחירון.

BMW i8.

מחירון.BMW i8.
BMW i

BMW i8

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,499
אוטומטית
780,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי. *על פי מחירון 02/18 החל מתאריך 1.4.2018.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.