מחירון.

.BMW i8

מחירון.

.BMW i8

מחירון..BMW i8
BMW i

'BMW i8 Coupe

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
1,499
אוטומטית
840,000 ₪

BMW i8 Roadster

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
1,499
אוטומטית
940,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

Read more

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more