מחירון.

.BMW i8

מחירון.

.BMW i8

מחירון..BMW i8
BMW i

'BMW i8 Coupe

נפח מנוע - 1.5 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

מחיר כולל מע"מ
אגרת רישוי
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי

BMW i8 Roadster

נפח מנוע - 1.5 ליטר, תיבת הילוכים אוטומטית

מחיר כולל מע"מ
אגרת רישוי
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי

*לפי מחירון 03/19 החל מתאריך 19.6.2019

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק וטווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. הנתונים בפועל מושפעים גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more