קישוריות חכמה מסייעת לך להתקדם.

ניידות מקושרת ב-BMW i3.

ניווט מקושר.

כדי לקבל תמונה ברורה ביחס לטווח הנסיעה הנוכחי שלך, פתח את מפת הטווח הדינמית של מערכת הניווט המוצעת כאופציה. אם שיעור הטעינה שנותר בסוללה אינו מספיק, המערכת מציעה דרכים אחרות להגיע ליעד.

מערכת הניווט של BMW i

אתה מוזמן לחוות את מערכת הניווט החכמה של BMW i3.

  • מערכת הניווט של BMW i

    כדי להשיג את יעדי הקיימות שלנו, החלטנו להתאים את מערכת הניווט של המכונית לדרישות הנהיגה במכונית חשמלית. באמצעות מערכת הניווט המוצעת כאופציה, די במבט חטוף במפת הטווח הדינמית כדי לקלוט את כל היעדים שניתן להגיע אליהם. המערכת לוקחת בחשבון את שיעור הטעינה שנותר בסוללה, את סגנון הנהיגה האישי ואת הטופוגרפיה של הסביבה. כך מושגת רמה גבוהה במיוחד של דיוק. אם רמת הטעינה של הסוללה אינה מספיקה, סייען הטווח מציע עד שלוש דרכים אחרות להגיע ליעד בביטחה.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.