נתונים טכניים

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,800
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,400
כושר העמסה
675
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
326/5,500-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
45.8/1,380-5,000
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.7
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
164
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,845
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,445
כושר העמסה
675
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
326/5,500-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
45.8/1,380-5,000
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.6
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.7
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.1
פליטת C02 (גרם לק"מ)
164
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,895
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,515
כושר העמסה
695
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.2
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.1
פליטת C02 (גרם לק"מ)
189
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,940
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,555
כושר העמסה
690
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.3
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.3
פליטת C02 (גרם לק"מ)
192
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,945
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,575
כושר העמסה
705
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.4
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.3
פליטת C02 (גרם לק"מ)
194
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,990
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,615
כושר העמסה
700
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.9
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.5
פליטת C02 (גרם לק"מ)
197
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,180*
משקל כולל מותר (ק"ג)
n/a
כושר העמסה
n/a
מנוע
צילינדרים / שסתומים
12/4
נפח מנוע (סמ"ק)
6,592*
קדח / מהלך (מ"מ)
n/a
הספק (סל"ד / כ"ס)
448* (610*)/5,250*-6,000*
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
800*/1,500*-5000*
יחס דחיסה
n/a
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250*
0-100 קמ"ש (שניות)
3.7*
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
12.6*
פליטת C02 (גרם לק"מ)
299*
נפח מיכל דלק (בקירוב)
n/a
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,975
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,585
כושר העמסה
685
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/5,000-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,550-4,400
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
2.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
50
נפח מיכל דלק (בקירוב)
46
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,015
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,600
כושר העמסה
660
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/5,000-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,550-4,400
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
2.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
51
נפח מיכל דלק (בקירוב)
46