נתונים טכניים

משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,800
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,400
כושר העמסה
675
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
326/5,500-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
45.8/1,380-5,000
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.7
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.0
פליטת C02 (גרם לק"מ)
164
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,845
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,445
כושר העמסה
675
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
2,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
326/5,500-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
45.8/1,380-5,000
יחס דחיסה
11.0
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.6
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
9.7
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
5.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
7.1
פליטת C02 (גרם לק"מ)
164
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,895
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,515
כושר העמסה
695
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/6
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.4
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.2
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.1
פליטת C02 (גרם לק"מ)
189
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,940
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,555
כושר העמסה
690
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.7
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.3
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.3
פליטת C02 (גרם לק"מ)
192
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,945
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,575
כושר העמסה
705
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.6
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.4
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.3
פליטת C02 (גרם לק"מ)
194
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,990
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,615
כושר העמסה
700
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/8
נפח מנוע (סמ"ק)
4,395
קדח / מהלך (מ"מ)
88.3/89.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
450/5,500-6,000
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
66.2/1,800-4,500
יחס דחיסה
10.5
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
4.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
11.9
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
6.5
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
8.5
פליטת C02 (גרם לק"מ)
197
נפח מיכל דלק (בקירוב)
78
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,180*
משקל כולל מותר (ק"ג)
n/a
כושר העמסה
n/a
מנוע
צילינדרים / שסתומים
12/4
נפח מנוע (סמ"ק)
6,592*
קדח / מהלך (מ"מ)
n/a
הספק (סל"ד / כ"ס)
448* (610*)/5,250*-6,000*
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
800*/1,500*-5000*
יחס דחיסה
n/a
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250*
0-100 קמ"ש (שניות)
3.7*
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
12.6*
פליטת C02 (גרם לק"מ)
299*
נפח מיכל דלק (בקירוב)
n/a
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
1,975
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,585
כושר העמסה
685
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/5,000-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,550-4,400
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.4
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
2.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
50
נפח מיכל דלק (בקירוב)
46
משקל
משקל עצמי (EC) (ק"ג)
2,015
משקל כולל מותר (ק"ג)
2,600
כושר העמסה
660
מנוע
צילינדרים / שסתומים
4/4
נפח מנוע (סמ"ק)
1,998
קדח / מהלך (מ"מ)
94.6/82.0
הספק (סל"ד / כ"ס)
258/5,000-6,500
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ)
40.8/1,550-4,400
יחס דחיסה
10.2
ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
250
0-100 קמ"ש (שניות)
5.5
צריכת דלק
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ)
n/a
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ)
2.2
פליטת C02 (גרם לק"מ)
51
נפח מיכל דלק (בקירוב)
46

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more