BMW

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.BMW סידרה 7 Sedan

740e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
690,000 ₪

740Le

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
720,000 ₪

740i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
890,000 ₪

750i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,015,000 ₪

750i xDrive

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,055,000 ₪

740Li

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
935,000 ₪

750Li

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,060,000 ₪

750Li xDrive

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,100,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.