BMW

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.BMW סידרה 7 Sedan

740e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
690,000 ₪

740Le

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
720,000 ₪

740i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
890,000 ₪

750i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,015,000 ₪

750i xDrive

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,055,000 ₪

740Li

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
935,000 ₪

750Li

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,060,000 ₪

750Li xDrive

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Pure Excellence
4,395
אוטומט
1,100,000 ₪

M760Li xDrive

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
V12
6,592
אוטומט
₪1,750,000

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*לפי מחירון 02/18 מתאריך 1.4.2018

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.