BMW

מחירון.

BMW סידרה 6 Gran-coupe.

מחירון.

BMW סידרה 6 Gran-coupe.

מחירון.BMW סידרה 6 Gran-coupe.

640i Gran Coupe

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
724,000 ₪

650i Gran Coupe

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
818,000 ₪

M6 Gran Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
1,182,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.