BMW

מחירון.

BMW סידרה 6 Gran-coupe.

מחירון.

BMW סידרה 6 Gran-coupe.

מחירון.BMW סידרה 6 Gran-coupe.

'640i Gran Coupe

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
724,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.