BMW

מחירון.

BMW סידרה 6 Coupé.

מחירון.

BMW סידרה 6 Coupé.

מחירון.BMW סידרה 6 Coupé.

640i Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
701,000 ₪

650i Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
776,500 ₪

M6 Coup'e

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
1,142,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.