BMW

מחירון.

BMW סידרה 6 Convertible

מחירון.

BMW סידרה 6 Convertible

מחירון.BMW סידרה 6 Convertible

640i Convertible

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,979
אוטומט
798,000 ₪

650i Convertible

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
879,500 ₪

M6 Convertible

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
4,395
אוטומט
1,232,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.