THE BMW 5 SERIES SEDAN.

מחירון.

BMW סידרה 5.

מחירון.

BMW סידרה 5.

מחירון.BMW סידרה 5.

520i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
S
1,998
אוטומט
395,000 ₪

530i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומטית
495,000 ₪

540i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
2,998
אוטומטית
545,000 ₪

540i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,998
אוטומטית
620,000 ₪

530e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומטית
420,000 ₪

530e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
1,998
אוטומטית
450,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*לפי מחירון 02/18 מתאריך 1.4.2018

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.