מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.BMW סידרה 4.

'420i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 367,500

'430i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 408,000

'440i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
₪ 490,000

דרגות זיהום ובטיחות