מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.BMW סידרה 4.

'420i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
350,000 ₪

'420i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
367,500 ₪

'430i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
408,000 ₪

'440i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
490,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.