מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.

BMW סידרה 4.

מחירון.BMW סידרה 4.

420i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומט
₪ 350,000

'420i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 367,500

'430i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומט
₪ 408,000

'440i Coupe

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומט
₪ 490,000

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי
*לפי מחירון 02/18 מתאריך 1.4.20

דרגות זיהום ובטיחות

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.