מחירון מפורט.

BMW סידרה 4 קבריולה.

מחירון מפורט.

BMW סידרה 4 קבריולה.

מחירון מפורט.BMW סידרה 4 קבריולה.

דרגות זיהום ובטיחות.

על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 16.10.2018.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

 

Read more