הדרך החכמה לנהיגה מהנה יותר.

מערכות הסיוע לנהג של BMW סידרה 3 במסגרת טכנולוגיות ConnectedDrive של BMW.

ככל שאתה חופשי יותר להתרכז בנהיגה, כך גוברת ההנאה. בדיוק מסיבה זו פוטרת אותך BMW סידרה 3 ממשימות רבות. חבילת Driving Assistant מזהירה אותך מפני סכנות קרבות. מערכת הניווט האופציונלית Professional חוסכת ממך הפתעות לא נעימות, גם בסביבה בלתי מוכרת. ועם הסייענים המובנים, החניית המכונית היא משימה נוחה מאי פעם.

Read more

חבילת DRIVING ASSISTANT.

חבילת Driving Assistant משלבת בין מערכות אשר מבוססות על מצלמה, וכוללת את המערכת להתראה על סטייה מנתיב ואת מערכות התראת התקרבות וגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר.
המערכת להתראה על סטייה מנתיב מגלה סימוני נתיב ומתריעה בפני הנהג על סטייה בלתי מכוונת מהנתיב במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש לערך באמצעות רטט של גלגל ההגה. ההתראה אינה מופקת אם הסטייה מהנתיב הייתה מכוונת, כלומר אם מאותתי הפנייה הופעלו.
בעוד שמערכת התראת התקרבות עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגלה כלי רכב, המערכת לגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגיבה להולכי רגל. אם הרכב שמלפנים בולם באופן פתאומי, מגיבה ה-BMW סידרה 3 באופן מידי, אם מערכת בקרת ההתקרבות הופעלה. המערכת פועלת בשלבים. ראשית מוצג סמל התראה, לאחר מכן הסמל מתחיל להבהב ומופקת התראה קולית, ולבסוף מופעלים הבלמים (בנסיעה במהירות נמוכה מ-60 קמ"ש). ההתראה על הולכי רגל פועלת במהירות של 10 קמ"ש עד 60 קמ"ש ומשמיעה התראה בעצמה אחידה במקרה של סכנה חמורה. אם המערכת מתריעה על פגיעה אפשרית, המערכת מכינה בו-זמנית את הבלמים לתגובה מהירה יותר. במקרה חירום מפעילה המערכת את הבלמים. תפקוד זה מוגבל בתנאי חשיכה וערפל.

בקרת שיוט אקטיבית עם תפקוד STOP&GO

בקרת שיוט אקטיבית עם תפקוד STOP&GO

בקרת שיוט אקטיבית עם תפקוד Stop&Go, כולל התראת בקרת התקרבות מבוססת רדאר עם תפקוד בלימה, היא אופציה שמעניקה רמות גבוהות יותר של נוחות ובטיחות בפקקי תנועה. המערכת שומרת על המהירות שקבע הנהג וגם על מרחק ביטחון קבוע מהרכב שמלפנים. המכונית מאיצה ובולמת באופן אוטומטי, ושומרת על מרחק ביטחון שנקבע מראש מהרכב שמלפנים, גם אם התנועה מאיטה ואף עוצרת בפקקי תנועה. אם המכונית מתקרבת לרכב שמלפנים, או אם מכונית אחרת "חותכת" מלפנים לנתיב של מכוניתך, המערכת מתאימה את המהירות בצורה מדויקת, תוך שהיא לוקחת בחשבון את הרכב האחר. המערכת יכולה לפעול במהירות של עד 210 קמ"ש.
תפקוד Stop&Go מווסת את המהירות באופן אוטומטי עד למצב נייח, וגם מאיץ באופן אוטומטי בחזרה למהירות הרצויה, במסגרת זמן מוגבלת, ברגע שהתנועה שבה לזרום.
אם הרכב שמלפנים בולם באופן פתאומי, ה-BMW מגיבה באופן מידי אם התראת בקרת ההתקרבות פעילה. המערכת פועלת בשלבים. ראשית מוצג סמל התראה, לאחר מכן הסמל מתחיל להבהב ומופקת התראה קולית, ולבסוף מופעלת בלימה חדה.

מערכות עזר אופציונליות לסיוע בעת חנייה.

מערכות חכמות שמקלות על תמרוני הכניסה למקומות חנייה והיציאה מהם מוצעות ב-BMW סידרה 3 כאופציה. סייענים יעילים דוגמת מצלמת הנסיעה לאחור, מערכת העזר לחנייה ומערך המצלמות ההיקפי, מגבירים את הנוחות בכל מצבי החנייה - ובמיוחד במקומות צרים ובנסיבות שבהן הראות מוגבלת.

 • מצלמת נסיעה לאחור.

  המצלמה האחורית מסייעת לנהג לראות את האזור שמאחורי המכונית בצג הבקרה בזמן תמרוני חנייה. המצלמה האחורית מסייעת לראות את הנעשה מאחורי המכונית בזמן נסיעה לאחור במהירות נמוכה מ-15 קמ"ש, למשל לצורך החניית המכונית.
  קווי העזר והסימונים הצבעוניים של המכשולים שמופיעים בצג הבקרה מציינים לנהג אם מקום החנייה שנבחר מספיק גדול עבור המכונית - מה שמקל מאוד על החנייתה. כשמסובבים את גלגל ההגה עד לגובל, מציגה המערכת קווי פנייה אדומים וקווי עזר ירוקים בהתאם לסיבוב של גלגל ההגה.
  המצלמה האחורית מנותקת באופן אוטומטי לאחר עשרה מטרים או כשהמהירות עולה על 15 קמ"ש. בשילוב עם וו גרירה, כוללת המצלמה האחורית תפקוד שימושי של זום אשר מסייע להתקרב לגרור בנסיעה לאחור כדי לחבר אותו בצורה קלה יותר.

 • מערך מצלמות היקפיות.

  מערך המצלמות ההיקפיות כולל מצלמות של מבט על, מבט צד ומצלמת נסיעה לאחור. המצלמות שמותקנות במראות החיצוניות, ביחד עם מצלמת הנסיעה לאחור, מספקות תמונה של 270° מסביב למכונית.
  מבט העל מציג את האזורים שמצדי המכונית לתמרון נוח יותר. מבט הצד מסייע לנווט בצורה בטוחה יותר באזורים שבהם הראות נמוכה, דוגמת יציאות מחניונים או בצמתים מורכבים. שתי מצלמות דיגיטליות שמותקנות בחזית המכונית, משמאל ומימין, מצלמות את התנועה הנוסעת לפני המכונית. כך ניתן לגלות מבעוד מועד כלי רכב מתקרבים, והנהג יכול להגיב בהתאם. התפקוד של מבט הצד מופעל באופן אוטומטי כשהמכונית מגיעה למהירות של 15 קמ"ש. הנהג יכול לבחור אם להפעיל את מצלמת הנסיעה לאחור, את מבט העל או את המבט הצדי.
  מערכות המצלמות מופעלות כשמשלבים הילוך אחורי או כשלוחצים על לחצן PDC או על לחצן מבט הצד. התמונות המצולמות מופיעות בצג הבקרה.

התראת מעבר נתיב.

במהירויות של 20 קמ"ש או יותר, התראת מעבר נתיב המבוססת רדאר מזהה כלי רכב מתקרבים בשטח המת וכן כלי רכב בנתיב הסמוך. הנהג מוזהר על קיומם של כלי רכב באזור הקריטי באמצעות סמל התראה משולש במראות החיצוניות. אם, למרות זאת, הנהג מציין באמצעות הפעלת מאותת הפנייה שהוא מתכוון לשנות נתיב, תופק אזהרה באמצעות הרעדה של גלגל ההגה והבהוב סמל ההתראה המשולש במראות החיצוניות.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Read more