bmw

מחירון.

BMW סידרה 2 coupé.

מחירון.

BMW סידרה 2 coupé.

מחירון.BMW סידרה 2 coupé.

BMW 220i Coupé

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח

BMW 220i Coupé

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,997
אוטומט
292,500 ₪

M240i M Performance

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
M Performance
2,979
אוטומט
362,000 ₪
*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.