מסתבר שזו טייסת המשנה הטובה אי פעם.

מערכות הסיוע לנהג של BMW סידרה 2 קופה במסגרת טכנולוגיות ConnectedDrive של BMW.

BMW סידרה 2 קופה מגיעה עם נוסע קדמי אמין במיוחד: מערכות הסיוע הרבות במסגרת טכנולוגיות ConnectedDrive של BMW. הן עוזרות לנהג ומאפשרות לו ליהנות עד תום מחוויית הנהיגה הייחודית. לפי הצורך, הן מתריעות בעוד מועד ומסייעות להחנות את המכונית (אופציונלי). או מושיטות יד לעזרה בתמרונים, כאשר המצלמה האחורית (אופציונלי) משמשת כעין שלישית. BMW סידרה 2 קופה היא שותפה אמינה שמאפשרת להתרכז בדבר החשוב ביותר: הדרך מלפנים.

חבילת DRIVING ASSISTANCE (אופציונלי)

חבילת Driving Assistant משלבת בין מערכות אשר מבוססות על מצלמה, וכוללת את המערכת להתראה על סטייה מנתיב ואת מערכות התראת התקרבות וגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר.
המערכת להתראה על סטייה מנתיב מגלה סימוני נתיב ומתריעה בפני הנהג על סטייה בלתי מכוונת מהנתיב במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש לערך באמצעות רטט של גלגל ההגה. ההתראה אינה מופקת אם הסטייה מהנתיב הייתה מכוונת, כלומר אם מאותתי הפנייה הופעלו.
בעוד שמערכת התראת התקרבות עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגלה כלי רכב, המערכת לגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגיבה להולכי רגל. אם הרכב שמלפנים בולם באופן פתאומי, ה-BMW מגיבה באופן מידי אם התראת בקרת ההתקרבות פעילה. בשלב ראשון מופיע סמל התראה, בשלב הבא הסמל מתחיל להבהב ולאחר מכן מושמע אות קולי. אם הנהג עדיין לא מגיב, במהירות נמוכה מ-60 קמ"ש לערך, המערכת מפעילה בלימה עצמית. במהירות של כ-20 עד 25 קמ"ש, ההתראה על הולכי רגל מסייעת לך להימנע מפגיעה בהולכי רגל, ובמהירות של עד 60 קמ"ש היא מפחיתה את חומרת התאונה. אם המערכת צריכה להתערב, היא מכינה מראש את הבלמים לתגובה מהירה יותר ובמידת הצורך מתחילה לבלום. סייען הערנות עוקב אחר התנהגות הנהג כדי לגלות סימני עייפות. אם מתגלה התנהגות חריגה, מופיעה בצג הבקרה המלצה לצאת להפסקת התרעננות.

בקר מגע IDRIVE.

בעזרת בקר המגע iDrive אפשר להפעיל בקלות את מערכת iDrive, ביד אחת. הודות ללוח המגע המשולב בבקר, יכול הנהג להזין בקלות, בכתב יד, מידע דוגמת יעדים במערכת הניווט. כך ניתן גם לגשת לתפקודים שונים, לקבוע הגדרות ולגלול רשימות. ההפעלה של המערכת פשוטה ואינטואיטיבית מאוד (באמצעות חוש המישוש). ההפעלה הקלה מצמצמת למינימום את היסח הדעת של הנהג, אשר יכול להתרכז בנעשה בדרך. כל התפקודים שמופעלים בעזרת הבקר מוצגים בצורה ברורה בצג הבקרה.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.