bmw

מחירון

BMW סידרה 2 Convertible.

מחירון

BMW סידרה 2 Convertible.

מחירוןBMW סידרה 2 Convertible.

220i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Business
1,997
אוטומט
296,500 ₪

220i Convertible

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,997
אוטומט
334,000 ₪

M140I PERFORMANCE CONVERTIBLE

נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
2,998
אוטומטי
416,500 ₪

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.